Fotografies

Bar Gilda

Fotografies del Vermut Torero del Bar Gilda. 21 de juny 2015